Het succes van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling is afhankelijk van de mate waarin betrokken partijen met elkaar samenwerken. De veiligheid van slachtoffers van huiselijk geweld is hun gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Informatie delen is een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking, maar roept in de praktijk veel vragen op. Want: is informatie delen wel veilig? Gaat die ander wel zorgvuldig met de informatie om? Wat laat het beroepsgeheim wel en niet toe? Wat als betrokkenen een klacht indienen over schending van beroepsgeheim? Deze en andere vragen staan centraal op het congres ‘samenwerken in vertrouwen’ van de gemeente Rotterdam op 21 november 2017. U bent van harte uitgenodigd.

Zorgvuldig handelen en vertrouwen tussen de betrokken professionals kan veel problemen voorkomen. Met dit congres wil de gemeente dat bevorderen, door professionals uit verschillende organisaties en disciplines met elkaar in gesprek te brengen; door hen van elkaar te laten leren, door kennis te ontsluiten en door samen met deze professionals te verkennen waarom de samenwerking niet altijd loopt zoals we willen, en hoe dat beter kan.

Het congres is voor de medische beroepsgroep (huisartsen, GGZ, verloskundigen, medisch specialisten, vertrouwensartsen, spoedzorg etc.) en belangrijke partners in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (jeugdbeschermers, raadsonderzoekers en Veilig Thuis-medewerkers). Het congres is voor iedereen die met het onderwerp te maken krijgt, niet alleen voor aandachtsfunctionarissen.

Accreditatie wordt aangevraagd.

Locatie

Podium O950

Oostmaaslaan 950
3063 DM Rotterdam
Nederland
010 - 452 98 32

Contactpersoon

Sabrina Somohardjo

Tarieven

  • gratis inschrijven: € 0