Sprekers

Karlijn de Blécourt

Karlijn de Blécourt is werkzaam in het team Seksueel Geweld van Rutgers. Ze heeft een achtergrond in genderstudies en heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van campagnes en interventies voor jongeren ter preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag.  De nieuwste inzichten uit onderzoek naar prevalentie van seksuele grensoverschrijding, onderliggende mechanismen en mogelijke routes voor preventie vertaalt zij naar concrete actieperspectieven voor zowel professionals binnen zorg en welzijn als beleidsmakers.

Rutgers
Consultant Gender en Preventie Seksueel Geweld

Mischa Dekker

Mischa Dekker promoveert in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en aan de École des hautes études en sciences sociales in Parijs met een onderzoek naar de opkomst van straatintimidatie als publiek probleem in Frankrijk en Nederland. Aan de hand van interviews met activisten, politici, beleidsmakers, juristen en andere actoren, evenals observaties van bijeenkomsten georganiseerd door deze actoren, analyseert hij hoe straatintimidatie een onderwerp van debat en beleid geworden is. Ondanks dat er wereldwijd een enorme toename aan aandacht voor straatintimidatie is, zijn er grote nationale en lokale verschillen in de oplossingen die ingevoerd worden. MeToo en de politisering van straatintimidatie hebben geleid tot een wereldwijde roep om een "cultuurverandering". Maar hoe moet deze worden vormgegeven?

École des hautes études en sciences sociales
PhD kandidaat

Minister van Engelshoven

Naast Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is ze ook coördinerend minister van Emancipatie. 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Marjolijn van Hest

Marjolijn van Hest is senior adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en adviseur op dossiers veilig uitgaan en straatintimidatie voor publieke en private organisaties. In 2018 was ze projectleider van het onderzoek “quickscan straatintimidatie: lokaal beeld en aanpak” en de landelijke bijeenkomst straatintimidatie. Sinds 2019 is Marjolijn nauw betrokken bij de aanpak straatintimidatie van gemeente Utrecht. In de workshop ‘monitoren en sturen op impact’ vertelt ze over recent CCV-onderzoek naar de trends in het uitgaansleven en het belang van goed onderzoek met behulp van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
Senior adviseur

Jeanine Klaver

Jeanine Klaver is een analytisch sterke en betrokken projectleider en adviseur met ruime ervaring met beleidsonderzoek en -advies. Ze is voornamelijk actief op de terreinen integratie, diversiteit en emancipatie. Voor OCW was zij onder meer betrokken bij de evaluatie van het beleid gericht op het vergroten van de sociale de veiligheid van vrouwen en meisjes. Jeanine heeft veel ervaring met het in kaart brengen van de interventielogica achter beleid en het op basis daarvan uitwerken van indicatoren voor het meten van impact. Haar drive is het verbinden van praktijkkennis met wetenschappelijke inzichten ter ondersteuning van evidence-based-beleid.

Regioplan
Manager onderzoek

Minchenu Maduro

Minchenu Maduro ontwapent waar de hakken in het zand staan en doet stof opwaaien waar stilstand heerst. Als trainer, pedagoog en presentator weet ze mensen te inspireren
om in beweging te komen en hun grenzen te verleggen. En dat geldt voor iedereen: van door de wol geverfde professionals (ministeries, politie, onderwijs, justitie, tv en media) tot tegendraadse jongeren ( in jeugdinrichtingen, gevangenissen en onderwijsinstellingen). "Hoe krijg je mensen aan het leren?" Die vraag is een rode draad in de loopbaan van Minchenu. 

Minchenu.nl
Dagvoorzitter

Ambrien Moeniralam

Op 15-jarige leeftijd richtte activiste Ambrien Moeniralam (18) de Instagram pagina Catcalls of Amsterdam opMet dit platform probeert zij bewustzijn te creëren rondom het vraagstuk van straatintimidatie waarbij de nadruk ligt op ‘catcalling’. Dit laatste verwijst naar het roepen van seksueel suggestieve dingen naar iemand op straat. Inmiddels heeft ze een team om haar heen verzameld en samen leggen ze talloze ervaringen vast met gekleurd krijt op de stoeptegels van Amsterdam. Dit wordt onderschreven door de hashtag #StopStreetHarassment.

Catcalls Amsterdam
Activiste

Lisanne Oldekamp

Lisanne Oldekamp is beleidsadviseur bij de directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam. Sinds september 2019 is zij projectleider van de Aanpak Seksuele Straatintimidatie. Als projectleider heeft ze onder andere gewerkt aan de StopApp, de nieuwe publiekscampagne en input voor de wetsconsultatie van de wet Seksuele Misdrijven. Naast straatintimidatie houdt ze zich bezig met de groepsgerichte aanpak, politiebejegening, discriminatie en mensen met een LVB (licht verstandelijke beperking).

Gemeente Rotterdam
Beleidsadviseur Directie Veiligheid

Merlijn Poolman

Groninger nachtburgemeester Merlijn Poolman is als cultureel ondernemer in zijn loopbaan altijd een schakel geweest tussen de formele wereld van overheden en instanties en de informele kant van de samenleving met daarin de muzieksector en underground cultuur als basis. 

Met zijn in 2019 opgerichte Nachtraad Groningen focust hij op het preventief verbeteren van de veiligheid en atmosfeer in de stad. Dit doet hij met een specifieke focus op het voorkomen en tegengaan van seksueel geweld en intimidatie in het uitgaansleven, voorlichting onder studenten over drank & drugs en het verbinden van de dag en nacht-mentaliteit om beide universa van elkaar te laten leren. 

Deze ambities brachten hem in 2019 van China tot Brazilië en Jamaica tot Bosnië om overheden en organisaties inspiratie te geven hoe zij hun veiligheid in hun steden kunnen verbeteren door de stad juist meer dan ooit te laten bruisen!

Nachtburgemeester Groningen

Tabulae Rasea

Tabulae Rasae is het muzikale duo, Yoesra Saad & Valery Levant, die een samensmelting leveren tussen zang en poëzie onder begeleiding van djembé en gitaar. Met klank en woord creëren zij een atmosfeer die ontspant, confronteert, swingt en op het puntje van je stoel te vinden is.

Muzikaal duo

Heleen Schols

Heleen Schols is projectleider van het ondersteuningsprogramma Veilige Steden. Zij werkt bij Regioplan als senior onderzoeker en adviseur binnen het brede themagebied van diversiteit, inclusie, emancipatie en ongelijkheid. Eerder werkte zij ruim 9 jaar als beleidsadviseur gendergelijkheid, lhbtiq+ en antidiscriminatie op gemeentelijk niveau. Recent promoveerde zij aan de UvA op een politicologisch proefschrift over Nederlands publiek debat over racisme en nationale identiteit. Zij werkt met veel plezier aan het ondersteunen van beleidsmakers en -uitvoerders met (onderzoeks-)kennis en door het faciliteren van uitwisseling tussen deskundigen met verschillende posities en visies.

Regioplan
Projectleider ondersteuningsprogramma Veilige Steden

Sandrine Veening

Sandrine Veening is sinds januari 2019 bij de directie Emancipatie werkzaam als beleidsmedewerker. Binnen de directie is ze verantwoordelijk voor het programma Veilige Steden en daarnaast dossierhouder van verschillende dossiers, zoals Gender & Gezondheid en het bespreekbaar maken van LHBTI binnen religieuze en levensbeschouwelijke kringen.

Daarnaast heeft Sandrine in 2019 succesvol een traineeship bij de gemeente Utrecht afgerond. Binnen de gemeente Utrecht was ze o.a. werkzaam binnen het cluster Inclusieve Samenleving en hield ze zich bezig met het anti-discriminatie- en Regenboogbeleid van de gemeente Utrecht.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Beleidsmedewerker Emancipatie