Programma

Onderzoeksbureau Regioplan bestaat in 2019 35 jaar! Om dit te vieren organiseren we 8 februari 2019 een Winterwerksessie met als thema de toekomst van werken en leren in de grote stad. De grootstedelijke arbeidsmarkt verandert snel. Banen verdwijnen, nieuwe functies en werktypen ontstaan. Flexibele vormen van arbeid nemen toe. Het profiel van de (toekomstige) werknemer verandert. Het optimaal benutten van het talent van de (toekomstige) werknemer is een belangrijke uitdaging. Tijdens de Winterwerksessie gaan we samen aan de slag met de vraag wat we moeten doen om dit te bewerkstelligen.

Experts van Regioplan zullen vanuit recent en relevant onderzoek de huidige stand van zaken en uitdagingen schetsen. Hierna stropen we de mouwen op en gaan we in workshops vanuit verschillende invalshoeken aan de slag met het formuleren van oplossingsrichtingen op de uitdagingen waar we nu voor staan:

  • Hoe kunnen leerlingen en werknemers zich voorbereiden op de veranderende arbeidsmarkt van de grote stad?
  • Wat is daar vanuit de overheid voor nodig?
  • Welke rol kunnen werkgevers daarbij spelen?

Na afloop presenteren de deelnemers hun ideeën die we via onze website en nieuwsbrieven zullen verspreiden.

De Winterwerksessie wordt gemodereerd door Marinka Kuijpers. Zij is bijzonder hoogleraar leeromgeving en leerloopbanen aan de Open Universiteit.

Voor wie

De Winterwerksessie is bedoeld voor onderzoekers, docenten, actieve studenten en beleidsmakers die zich bezighouden met het onderwerp toekomstbestendigheid van het onderwijs en de arbeidsmarkt in de grote stad en die in dit kader graag actief meedenken over talentontwikkeling.

Waar en wanneer

Vrijdag 8 februari, tussen 13 en 17 uur. Inloop vanaf 12.30. Aansluitend is er een borrel.
Regioplan, Jollemanhof 18 Amsterdam. 

Na aanmelding

Geïnteresseerd om met ons mee te denken over de toekomst van leren en werken in de grote stad? Meld u zich dan snel aan.
Van te voren ontvangt u een kort visiepaper gebaseerd op recent en relevant onderzoek op dit terrein. Deelname aan de Winterwerksessie is gratis.

Locatie

Regioplan Beleidsonderzoek

Jollemanhof, 18
1019GW Amsterdam
Nederland
020 5315315

Contactpersoon

Miranda Witvliet

Tarieven

  • kosten : € 0