Sprekers

Yannick Bleeker

Onderzoek met impact, dat is waar Yannick voor staat. Daarom werk ik iedere dag aan onderzoek en advies waar beleidsmakers en managers écht iets mee kunnen. Gedegen onderzoek met oog voor de beleidspraktijk dus.  Dat doe ik vooral op de thema's participatie, re-integratie, sekswerk en prostitutiebeleid. Daarnaast houdt Yannick zich veel bezig met het innoveren van onderzoek. Hij is ervan overtuigd dat bruikbaar onderzoek gestoeld is op zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden. 

Rondes:

Corine Buers

Hoe kunnen we al het potentieel in het onderwijs en op de arbeidsmarkt optimaal benutten, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin? Die vraag staat centraal in mijn werk. Bij Regioplan werk ik aan dit vraagstuk door verschillende perspectieven en onderzoeksmethoden te combineren. Streven naar innovatie en praktische relevantie, zonder de kwaliteit van het onderzoek uit het oog te verliezen: daar ga ik voor!

Marinka Kuipers

Prof. dr. Marinka A.C.T. Kuijpers is sinds 1 april 2012 werkzaam als bijzonder hoogleraar 'Leeromgeving en Leerloopbanen in het (V)MBO' aan de Open Universiteit.

Jos Lubberman

Bijdragen aan beter beleid voor onderwijs en arbeidsmarkt, waar mogelijk met innovatieve methoden en technieken! Dat is al bijna 20 jaar mijn drijfveer. Vanuit verschillende onderzoeks- en adviesbureaus heb ik ervaring met monitoring, evaluatie, onderzoek, advies en begeleiding van verbetertrajecten. De rode draad is het lerarenbeleid, aanpak personeelstekorten, professionalisering, HR-beleid, governance en aanpak schoolverzuim. Daarin zoek ik graag de verbinding tussen thema’s, om u zo optimaal te ondersteunen bij uw beleidsvraag.

Miranda Witvliet

Miranda is een ervaren senior onderzoeker met hart voor jeugd en groepen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ze denkt mee over het optimaliseren van beleid voor deze groepen en heeft interesse in vraagstukken rondom samenwerking en effectiviteit van de inzet van voorzieningen. Ze heeft een brede expertise op het terrein van (innovatieve) onderzoeksmethoden, zowel kwalitatief als kwantitatief.