Voorbij de tweedeling tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. QCA is gebaseerd op principes van beschrijvend casusonderzoek, maar biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om gestructureerd op zoek te gaan naar factoren en combinaties van factoren die een impact hebben op een vooraf geformuleerde uitkomst. In die zin bevindt de methode zich tussen casusonderzoek en variabele-gestuurd onderzoek in. Met behulp van enkele simpele toepassingen laat Yannick Bleeker zien wat de meerwaarde is. 

Wilt u ook reageren? Log dan eerst in
Er zijn nog geen reacties om weer te geven.