Programma Masterclass: Innovatie in Beleidsonderzoek

 • Inleiding
 • De N=1-methode
 • Spidering en text mining
 • GEOdata voor beleid
 • Pauze met een hapje
 • Research Communities
 • Qualitative Comparative Analysis
 • Afsluiting en uitnodiging voor borrel
 • Inleiding

  Beleidsonderzoek ondersteunt beleidsprocessen. Beleidsprocessen ademen mee met hun tijd en dat heeft gevolgen voor de kennisbehoeften van beleidsmakers. Dat heeft invloed op de typen onderzoek én op de methoden die worden ingezet. Die methoden en technieken zij niet meer alleen afkomstig uit het sociaal wetenschappelijke spectrum. Jos Mevissen geeft een korte inleiding op de sessie.

 • De N=1-methode

  Geen big data maar small data… Hoe onderzoek je de werkzaamheid van een interventie gericht op een kleine doelgroep? Regioplan experimenteerde met het “N=1 design”. In deze presentatie laat Miranda Witvliet zien hoe de methode werkt.

 • Spidering en text mining

  Het internet staat bol van interessante informatie. Webspiders (of webcrawlers) zijn in staat om deze informatie geautomatiseerd binnen te halen. Maar wat doe je vervolgens met deze enorme hoeveelheid data? Jos Lubberman laat zien hoe je met geautomatiseerde tekst analyse beleidsrelevante informatie kunt genereren. Hij presenteert aansluitend een casus waarin deze techniek wordt gebruikt om arbeidsmarktinformatie te creeëren.

 • GEOdata voor beleid

  Met behulp van geografische kaarten kunnen onderzoekers veel informatie snel inzichtelijk maken. Toch worden kaarten en geografische gegevens in beleidsonderzoek nog niet zo vaak gebruikt. Hoe kunnen we geodata inzetten om de effecten van beleid te verkennen? Jolien Groot vertelt over de voordelen van geodata  ten opzichte van ‘gewone’ data en de innovaties op geodata gebied.

 • Pauze met een hapje

 • Research Communities

  Een research community is een online ontmoetingsplaats ('platform') waar professionals, experts of burgers toegang kunnen krijgen tot informatie en van gedachten kunnen wisselen over een onderwerp. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van verschillende functionaliteiten. In zijn presentatie vertelt Jacob van der Wel waarvoor een dergelijke community kan worden ingezet.

 • Qualitative Comparative Analysis

  Voorbij de tweedeling tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. QCA is gebaseerd op principes van beschrijvend casusonderzoek, maar biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om gestructureerd op zoek te gaan naar factoren en combinaties van factoren die een impact hebben op een vooraf geformuleerde uitkomst. In die zin bevindt de methode zich tussen casusonderzoek en variabele-gestuurd onderzoek in. Met behulp van enkele simpele toepassingen laat Yannick Bleeker zien wat de meerwaarde is. 

 • Afsluiting en uitnodiging voor borrel