Het onderwijs in Amsterdam wordt geconfronteerd met een oplopend lerarentekort. De Gemeente Amsterdam gaat na of en welke maatregelen nodig zijn om het Amsterdamse onderwijs aantrekkelijker te maken voor leraren. Zij hebben – mede namens de Amsterdamse schoolbesturen en lerarenopleidingen - Regioplan gevraagd een onderzoek uit te voeren naar overwegingen van (toekomstige) leraren om wel of niet in Amsterdam te gaan werken. Met behulp van een vragenlijst en bestandsanalyse is gekeken naar mogelijke oorzaken voor de tekorten.

In een interactieve sessie op 4 juli a.s. willen we met Amsterdamse leraren, schoolbestuurders, schoolleiders en HR-personeel de resultaten tegen het licht houden en tot mogelijke oplossingen komen. Wat kunnen we de Gemeente Amsterdam aanbevelen om het tekort in Amsterdam aan te pakken? Wilt u u hierover meedenken en bent u leraar bij een Amsterdams schoolbestuur of bent u recent vertrokken naar een school buiten Amsterdam? Meld u dan nu aan!

Locatie

Gemeente Amsterdam

Jodenbreestraat 25
1011 NH Amsterdam

Contactpersoon

Jolien Groot

Tarieven

  • Deelname is gratis: € 0