Op verzoek van de Stichting Onderwijsgeschillen heeft Regioplan Beleidsonderzoek onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders en scholen over de procedure en de doorwerking van de uitspraken van de Geschillencommissie passend onderwijs (‘GPO’). De Stichting wil graag meer inzicht krijgen in de tevredenheid met en de gevolgen van de uitspraken van de GPO voor scholen, ouders en leerlingen. 

Ter afronding van het onderzoek organiseert Regioplan Beleidsonderzoek op verzoek van de Stichting Onderwijsgeschillen een bijeenkomst met een aantal belangrijke stakeholders om na te gaan of de onderzoeksresultaten aanleiding geven tot aanpassingen in de procedure  en op welke wijze deze aanpassingen het beste zouden kunnen worden doorgevoerd.

 

Deze bijeenkomst is alleen voor genodigden.

Locatie

Stichting Onderwijsgeschillen

Contactpersoon

Jos Lubberman

Tarieven

  • Gratis: € 0