Sprekers

Ella Bouman

Gedragswetenschapper bij Enver

Rondes:

  • Preventieve, lichte, vroegtijdige hulp: (goede) voorbeelden uit de regio

Vivian Coelho

Maatschappelijk werker en aandachtsfunctionaris HGKM

Rondes:

  • Preventieve, lichte, vroegtijdige hulp: (goede) voorbeelden uit de regio

Sietske Dijkstra

Expert relationele veiligheid, onderzoeker en docent nascholing   

Sil Hol

Coördinator Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bij Antes zorg

Onno Hoogendijk

Gezins- en jongerencoach bij Enver Brielle

Rondes:

  • Preventieve, lichte, vroegtijdige hulp: (goede) voorbeelden uit de regio

Pauline Huyts

Gedragswetenschapper bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Kirsten Paap

Beleidsadviseur Jeugd bij de gemeente Rotterdam

Rondes:

  • Aanpak van complexe scheidingsproblematiek in Rotterdam

Corine de Ruiter

Hoogleraar forensische psychologie aan de Universiteit Maastricht

Rondes:

  • Mythen over conflictscheidingen: over wat wel en niet werkt bij deze complexe gezinsproblematiek

Sabine Tel

Projectleider Omgangsbegeleiding Enver

Katrien de Vaan

Regionaal Projectleider Geweld Hoort Nergens Thuis

Rondes:

  • Opening
  • Afsluiting: naar een gezamenlijke, integrale regionale aanpak

Esther van der Steeg

Afdelingscoördinator Rotterdams Omgangshuis en Pleegzorg Midden-Holland bij Horizon

Milou Wiewel

Medewerker bij Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond